aippi florent gevers.PNG

Met droefheid meldt de Raad van Bestuur u het overlijden van Florent Gevers op 23 oktober 2018. Florent was gedurende vele jaren voorzitter van de Belgische groep van AIPPI.

Florent was handelsingenieur (Université catholique de Louvain) en houder van een diploma van het CEIPI te Straatsburg. Hij was lange tijd een drijvende kracht, vooral in het merkenrecht, van Bureau Gevers. Hij was actief lid van de Hoge Raad voor de Industriële Eigendom (nu de Raad voor de intellectuele eigendom). Daarnaast heeft hij zijn dynamisme ook gewijd aan diverse verenigingen in ons vakgebied. Niet in het minst aan AIPPI.

Florent bekleedde diverse functies binnen AIPPI, waaronder die van voorzitter van de Belgische groep. Dankzij Florent Gevers heeft onze vereniging haar positie in de internationale debatten versterkt. Ook vandaag speelt zij nog steeds een rol van betekenis dankzij de inhoudelijke kwaliteit van haar werk. Daar hechtte Florent bijzonder veel belang aan. Ook zijn rol voor het tijdschrift L’Ingénieur-Conseil (thans ICIP) zal niet worden vergeten.

Onze vereniging is hem veel verschuldigd. Wie hem gekend heeft, zal hem herinneren voor zijn luisterend oor, zijn enthousiasme en zijn vriendschappelijke toewijding.

Het Bestuur heeft de familie Gevers namens de ganse vereniging haar oprechte medeleven en erkentelijkheid betuigd.

Le conseil d’administration a le regret de vous faire part du décès, ce 23 octobre 2018, de Florent Gevers, président de notre groupe national AIPPI pendant de nombreuses années.

Ingénieur commercial de l’Université catholique de Louvain, diplômé du CEIPI à Strasbourg, Florent Gevers a poursuivi et étendu, surtout dans le domaine des marques, les activités du Bureau Gevers pendant longtemps. Par ailleurs membre actif du Conseil supérieur de la propriété industrielle (aujourd’hui Conseil de la propriété intellectuelle), il a témoigné aussi de son dynamisme dans diverses associations actives dans notre domaine, et en particulier dans la nôtre.

Dans le cadre de celle-ci, il a exercé diverses fonctions, parmi lesquelles celle de président du groupe belge de l’AIPPI. Grâce à Florent Gevers, notre groupe a confirmé sa place dans les débats internationaux et jouit aujourd'hui d’une visibilité méritée par la qualité de ses travaux auxquels Florent attachait une grande importance. Son rôle dans la revue L’Ingénieur-Conseil (aujourd’hui ICIP) ne sera pas oublié non plus.

Notre association lui doit beaucoup et tous ceux qui l’ont connu, se souviendront toujours de son écoute, de son enthousiasme et de son amical dévouement.

Au nom de toute l’association, le conseil a transmis à la famille de Florent Gevers ses condoléances très sincères et très reconnaissantes.