Nous avons appris le décès de Ir. Leo Ryckeboer.
Leo a assuré la présidence de ANBPPI durant trois années cruciales en 2008-11, au cours desquelles il a apporté une contribution essentielle au développement de notre association.
Nous nous souviendrons de lui comme d'un président sage, bienveillant et pragmatique.
Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse, ses enfants et sa famille pour ce décès bien trop précoce.

Wij vernamen het overlijden van Ir. Leo Ryckeboer.
Leo heeft gedurende drie cruciale jaren in 2008-11 het voorzitterschap van de BNVBIE waargenomen, waarin hij een essentiële bijdrage heeft geleverd aan de doorstart van onze vereniging.
Wij zullen hem herinneren als een wijze, minzame en pragmatische voorzitter.
Wij bieden zijn echtgenote, kinderen en familie onze oprechte deelneming aan bij dit veel te vroege heengaan.